Czech Blue Cross - Cesky Modry Kriz

Cesky Modry Kriz je soucasti mezinarodniho Blue Cross
Czech Blue Cross Registation Number: 16719

Czech Blue Cross - Český Modrý Kříž

 

eBooks Czech Blue Cross BLOGGER eBook

 http://czechbluecross.blogspot.com/

 http://feeds.feedburner.com/CzechBlueCross-eskModrK 

 Czech Blue Cross - Český Modrý Kříž

Český Modrý Kříž je součástí mezinárodního Blue Cross a modrá půlměsíce.Czech Blue Cross Registation Number: 16719

Web: http://www.blue-cross.in/, ICB Home

http://www.czechbluecross.webs.com/, CBC Web 

http://ceskymodrykriz.webs.com/, CBC Web

http://czechbluecross.blogspot.com/, CBC  BLOGGER eBOOK 

http://feeds.feedburner.com/CzechBlueCross-eskModrK, CBC eBook Feeds

https://www.facebook.com/pages/Czech-Blue-Cross-%C4%8Cesk%C3%BD-Modr%C3%BD-K%C5%99%C3%AD%C5%BE/182372411841775 , Facebook

https://twitter.com/#!/CzechBlueCross @Twitter 

 

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6851789641975716";
/* Media */
google_ad_slot = "0245709468";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

 O Nás.

google_ad_client = "ca-pub-6851789641975716";
/* Media */
google_ad_slot = "0245709468";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" mce_src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

 Založeno

2011
Lokalita
Informace
Český Modrý Kříž je součástí mezinárodního Blue Cross a modrá půlměsíce - The Czech Blue Cross is part of the International Blue Cross & Blue Crescent movement
Popis
 
Poslání Českého modrého kříže (Czech Blue Cross):
DESA Registrace Czech Blue Cross: 64944518103-05 .

Český modrý kříž je součástí organizace Mezinárodní modrý kříž a Hnutí modrého půlměsíce - International Blue Cross & Blue Crescent movement (IBC).Český modrý kříž, jako národní delegace, zastupuje Českou republiku u Celosvětového výboru Mezinárodního modrého kříže a Modrého půlměsíce. Humanitární ...aktivity, jež jsou předmětem činnosti Českého modrého kříže, probíhají dle daných ustanovení a pod vedením Evropského regionálního ředitelství modrého kříže.
Mezinárodní modrý kříž a Hnutí modrého půlměsíce je mezinárodní, nezisková, charitativní, nevládní, politicky a nábožensky neutrální humanitární organizace se sídlem ve Spojeném království.

IBC byl založen s cílem umožnit všem humanitárním pracovníkům, kteří mají zájem nabídnout své dovednosti ve "službě lidstvu": především umožnit zájemcům z řad lékařů a zdravotnického personálu nabídnout své dovednosti jako humanitární zdravotníci - pro podporu humanitárních společenství v oblasti veřejného zdraví do oblastí postižených chudobou, či oblastí zasažených nebo ohrožených katastrofou. Dále umožnit všem zájemcům z řad humanitárních záchranářů nabídnout své dovednosti v těchto katastrofou zasažených regionech a poskytovat vzdělávací programy týkající se povědomí o katastrofách, příprav a prevence, schopnosti přežití a plánování záchranného systému v rizikových oblastech.

Aby naši členové mohli, třeba jen v malé míře, poskytnout pomoc a zdraví pro celé lidstvo, prosazujeme a realizujeme projekty naší organizace pod slogany jako 'help4humanity' , 'Hope4Humanity', Harvest4Hunger, 'health4humanity' nebo jednoduše H4H.

Cíle IBC, jak jsou také stanovené v jeho ústavě, jsou účinné poskytování humanitární pomoci a služeb, zejména humanitární medicíny a zdravotnické pomoci do oblastí postižených chudobou, a do oblastí postižených katastrofou poskytování záchranářské pomoci a dále organizování vzdělávacích programů o povědomí, prevenci a přežití katastrofy. To vše ve spolupráci s dalšími specializovanými agenturami a vládními i nevládními organizacemi.

 Český Modrý Kříž - Czech Blue Cross (CBC)

CBC byl založen s cílem umožnit všem humanitárním pracovníkům, kteří mají zájem nabídnout své dovednosti ve "službě lidstvu": především umožnit zájemcům z řad lékařů a zdravotnického personálu nabídnout své dovednosti jako humanitární zdravotníci - pro podporu humanitárních společenství v oblasti veřejného zdraví do oblastí postižených chudobou, či oblastí zasažených nebo ohrožených katastrofou. Dále umožnit všem zájemcům z řad humanitárních záchranářů nabídnout své dovednosti v těchto katastrofou zasažených regionech a poskytovat vzdělávací programy týkající se povědomí o katastrofách, příprav a prevence, schopnosti přežití a plánování záchranného systému v rizikových oblastech.

Aby naši členové mohli, třeba jen v malé míře, poskytnout pomoc a zdraví pro celé lidstvo, prosazujeme a realizujeme projekty naší organizace pod slogany jako 'help4humanity' , 'Hope4Humanity', Harvest4Hunger, 'health4humanity' nebo jednoduše H4H.

Cíle CBC, jak jsou také stanovené v jeho ústavě, jsou účinné poskytování humanitární pomoci a služeb, zejména humanitární medicíny a zdravotnické pomoci do oblastí postižených chudobou, a do oblastí postižených katastrofou poskytování záchranářské pomoci a dále organizování vzdělávacích programů o povědomí, prevenci a přežití katastrofy.

To vše ve spolupráci s dalšími specializovanými agenturami a vládními i nevládními organizacemi.

 

 Czech Blue Cross - Český Modrý Kříž

Český Modrý Kříž je součástí mezinárodního Blue Cross a modrá půlměsíce.

Czech Blue Cross Registation Number: 16719